Uppstartskväll för nytt skogsnätverk – tisdag 30/11

Skog vid Märkforsen

Välkommen till en uppstartskväll för Naturskyddsföreningens nya grupp Skogsnätverket. Under kvällen kommer vi ta in medlemmar, diskutera vilka frågor vi vill arbeta med. Gemensamt för alla olika lokala skogsnätverk är ett arbete för att bevara skyddsvärd skog och för en ny, hållbar skogspolitik. Tillsammans startar vi aktioner för att lyfta skogsfrågor och rädda skyddsvärda skogar. […]

Läs mer

Naturskyddsföreningens förslag om ökat återbruk godkändes av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Arjeplog har bifallit Naturskyddsföreningen i Arjeplogs förslag om att öka möjligheten för återbruk i kommunen! Medborgarförslaget togs upp i kommunfullmäktige 26 oktober 2020 och lämnades över till tekniska enheten för beredning. Nu på kommunstyrelsens möte 11 oktober 2021 har förslaget klubbats igenom. Beslutet som togs lyder enligt följande: ”Bifalla medborgarförslaget om att öka […]

Läs mer