Naturskyddsföreningens förslag om ökat återbruk godkändes av kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen i Arjeplog har bifallit Naturskyddsföreningen i Arjeplogs förslag om att öka möjligheten för återbruk i kommunen! Medborgarförslaget togs upp i kommunfullmäktige 26 oktober 2020 och lämnades över till tekniska enheten för beredning. Nu på kommunstyrelsens möte 11 oktober 2021 har förslaget klubbats igenom. Beslutet som togs lyder enligt följande: ”Bifalla medborgarförslaget om att öka […]

Läs mer